Godkjent for ansvarsrett
Otera har sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven §98a fra Statens byggtekniske etat. Dette gir oss retten til å bruke merket ”Godkjent for ansvarsrett”. Vi er godkjent som søker-, prosjekterende-, kontrollerende- og utførende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 for energiinstallasjoner.                     
Veritas og NEMKO-sertifisert
Otera er Veritas og NEMKO-sertifisert etter NEK 405 for å utføre termografering, el- kontroll i bolig og landbruk og i næring.Achilles JQS kvalifisert

Otera Elektro Sør er sertifitsert i Achilles Joint Qualification System for leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark.

  

Sellicha kvalifisert

 


TransQ kvalifisert
StartBANK kvalifisert

 RENAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Otera er tilsluttet RENAS. Gjennom medlemskapet oppfyller vi kravene i avfallsforskriftenes kapitel 1. Les mer på renas.no

 

 StartBank
Otera Infra AS er fult registrert som leverandør i StartBank.

 

NFKR 
Otera er medlem av foreningen Norsk Forening For Kvalitet og Risikostyring.
Les mer på www.nfkr.no