Otera har tradisjon for å ta inn mange lærlinger. Det handler både om å ta ansvar for å føre elektrofaget videre og om rekruttering av nye talenter.

- Vi har alle vært læregutter en gang og kjenner betydningen av å ha en god læremester. Otera skal være en god læremester for unge gutter og jenter som søker en karriere innen elektro, sier HMS-sjef Keith Svenningsen.

De siste tre årene har han hatt ansvaret for inntaket av lærlinger innen elkraft, samferdsel og telecom, mens elektroselskapene har tatt inn egne.

- Vi rekrutterer i hovedsak fra lærlinger og siler hvem vi vil ha med videre. En god lærling som oppfører seg, kan forvente å få jobb i Otera. Jeg pleier alltid å si til lærlingene: Du kan få til noe i Otera om du selv vil. Otera er et godt sted å gå i lære. Mulighetene for å få jobb i selskapet når læretiden er omme, er gode, sier Svenningsen.


Ønsker du mer informasjon om å være lærling i Otera?

Kontakt HMS-sjef Keith Svenningsen
Mob: 905 29 257
Mail: Keith.W.Svenningsen@otera.no

 

 

Lærling i Otera

Som lærling i Otera får du store utfordringer og fagopplæring av høy standard.


Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt.


Våre lærlinger er attraktive arbeidstakere både i og utenfor selskapet.
 

Ønsker du å være lærling i Otera? 

Kontakt HMS-sjef Keith Svenningsen
Mob: 905 29 257
Mail: Keith.W.Svenningsen@otera.no