Eiere

Otera er et selskap i Agder Energi-konsernet.

Agder Energi er landets tredje største energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Holding (45,5 %). Hovedkontoret ligger i Kristiansand. 

Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder på Agder. De 31 heleide og 16 deleide kraftstasjonene har en årlig gjennomsnittsproduksjon på 7,8 TWh, som utgjør om lag seks prosent av kraftproduksjonen i Norge. Alle husstander på Sørlandet er nettkunder hos Agder Energi Nett og langt de fleste er strømkunder hos markedsselskapet LOS. 

Agder Energi har som visjon å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger.