trafikkmaling_5-kopi
Etter trådene er lagt i fyller montør Ebbe Petersen fra Otera sporene med sand.

Lager tellepunkter for veitrafikk

Tråder i veibanen måler trafikken og gir viktige data til Vegvesenet.

- Vi kutter spor i asfalten og legger ned tre sløyfer med tråder i hvert spor. Trådene må legges med millimeterpresisjon både når det gjelder avstand og dybde. Sistnevnte skal være 65-70 millimeter, verken mer eller mindre, sier montør Ebbe Petersen i Otera Infra.

På oppdrag for Statens vegvesen er han på Evje sammen med maskinfører Tor Asbjørn Tronstad fra Agder Maskinutleie. De lager fire firkanter i veibanen, to i hvert kjørefelt. Disse utgjør det som kalles tellepunkter. Trådene sender signaler som en datamaskin kan omgjøre til statistikk over hvor mange biler som passerer hver time, hvert døgn, alle årets dager. Tellepunktene registrerer også kjøretøyenes hastighet. 

- Fordi vi legger to sløyfer i asfalten kan vi skille mellom store og små kjøretøy. Vi får med andre ord svært pålitelige målinger som gir oss et godt bilde av biltrafikken, sier Finn Erling Berg i Statens vegvesen.

Dataene brukes blant annet i sammenheng med vedlikehold.

- Vi ser at det på visse veier er for mye trafikk i forhold til veienes standard, og dermed kan vi vurdere behovet for utbedringer. Innsamlede data er også viktig i arbeidet med trafikksikkerhet og trafikkavvikling, sier Berg.

TELLEPUNKT-OFFENSIV
Vegvesenet har i mange år hatt tellepunkter som registrer og teller biltrafikken. I 2015 ble det bevilget penger til en landsdekkende tellepunkt-offensiv for 2016 og 2017.

- Det ble bestemt å lage enda flere tellepunkter, særlig på sideveiene. Fra før har vi alltid hatt relativt godt med tellepunkter på de store veiene, sier Berg.

Otera Infra har laget en rekke tellepunkter på Sørlandet, både i Aust- og Vest-Agder.

Montør Ebbe Petersen fra Otera (t.v.) og maskinfører Tor Asbjørn Tronstad fra Agder Maskinutleie i gang med å lage trafikkmålingspunkter på Evje.