img_20170705_155818_551-(1)-kopi
Det er ikke alle forunt å få jobbe i slike spektakulære omgivelser.

På jobb i postkortomgivelser

Fire energimontører fra Otera Infra tilbringer sommeren i spektakulære Lodalen i Stryn. Her skal en gammel 22-kilovolts kraftlinje oppgraderes for å gi folk i området en mer stabil strømforsyning.

– Linja har nådd sin tekniske levealder og er derfor moden for ombygging. På vegne av kunden vår, Stryn Energi, er vi i gang med en totalfornyelse på cirka fem kilometer, forteller Kjell Salve Moi, prosjektleder i Otera Infra.

Arbeidet foregår innerst i Lodalen, et område hvor det kan oppstå strømbrudd når uværet herjer. Det er først og fremst skog som er problemet, og da særlig gran som knekker og faller over linjenettet. Men skredhendelser forekommer også.

VIKTIG KULTURLANDSKAP
For å redusere faren for skade på ledningen ved ras, har man ved plassering av master lagt driftserfaringer og topografiske forhold til grunn. Videre har man ryddet et bredere belte med skog inn mot høyspentlinja for å unngå trefall.

– Det nye linjestrekket vil gå i noenlunde samme trase som eksisterende linje. Men ved Breng, som er et viktig kulturlandskap med setermiljø, skal vi legge 570 meter med jordkabel, parallelt med at vi også fører frem fiber, forklarer Moi.

HØYE FJELL OG BREARMER
Arbeidet med den nye 22 kV-linja ble påbegynt i mai og er forventet ferdig i oktober. Den gamle linja vil da bli demontert og fjernet.

– Fire energimontører fra Otera Infra er i sving i Lodalen gjennom hele sommeren, sammen med innleide entreprenører som står for stolpereising og kabelgrøfter. Her er de omkranset av høye fjell og brearmer fra Jostedalsbreen når de jobber. Det er virkelig snakk om postkortomgivelser på dager med godt vær, så våre ansatte føler seg veldig privilegerte. Bedre «sommerjobb» enn dette skal man lete lenge etter, sier Moi.

20170502_174734-(1)-kopi