veilys_bilde-kopi

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Smartere veier er tryggere veier. Med høyteknologiske løsninger sørger vi for at både veier, jernbaner og nye og gamle tunneler blir tryggere.

Vi prosjekterer, monterer og vedlikeholder alle typer lysanlegg. Og vi bidrar med kameraer, fiberkommunikasjon til overvåkningssentraler, klimastasjoner, gassdeteksjon og mye mer.